Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige
 Många information om KKS på Bengts sida
Tryck för att titta på
Hitta karismatiker nära dig

V
älkomna till en kväll av tillbedjan och lovsång onsdag den 28 juni
kl 18:00- 21:00 i Heliga Trefaldighets Katolska Församling.
För att be för Sverige, fred, enhet, helande och att bli fylld av den Helige Ande.