Maria Vadia
Jak trwać w Duchu Świętym
70 SEK
Charles Whitehead
Pentacost is Always for Living
199 SEK
Reflection on the Charismatic Renewal
Dzięki Marii Vadii po raz kolejny Pismo Święte ożywa. Autorka uczy nas, w jaki sposób medytować nad łaską słuchania Słowa Bożego i wprowadzać je w czyn w rożnych sytuacjach życiowych. Pokazuje słabości ludzkiej natury i daje wskazówki, jak należy brać słowo i przekształcać je w plan działania.
Charles Whitehead
Towards a Fuller Life in The Holy Spirit
99 SEK
Charles Whitehead is convinced that the Holy Spirit is the Church’s best kept secret and in this book he encourages us all to take a fresh look at the person and promise of the Spirit as revealed in the scriptures and through 2000 years of church teaching and history. It is presented so that it can be used as a resource for small group discussion as well as personal teaching and encouragement.
Charles Whitehead is married with four children and was a marketing executive in the paper industry all his working life.

Had he not had a special encounter with God in his 30's and been baptised in the Holy spirit, his writing gifts would no doubt have been confined to business reports and technical articles.
Nasze oczy są bramą, przez którą dostęp do nas mają rzeczy, na które patrzymy. Jeśli kierujesz swoje oczy na to, co jest ze świata, nasiąkasz tym, co jest ze świata. My jako chrześcijanie mamy kroczyć w objawieniu Jezusa, mamy nasiąkać tym, co płynie z nauki Słowa Bożego. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, więc otrzymaliśmy moc kontynuowania Jego dział tu na ziemi pośród swoich braci i sióstr. Ta książka jest niemal przewodnikiem i podręcznikiem na drodze postępu w życiu duchowym.
" To książka, która jest w stanie otworzyć oczy naszej duszy. Jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie na osoby posługujące modlitwą i nakładaniem rąk. Wiemy, że jeśli nie słyszymy, nazywani jesteśmy głuchymi. A autorka mówi nam, że możemy usłyszeć Boga i usłyszeć dokładnie to, co On mówi, aby następnie modlić się dziedziny, które On nam wskaże i aby trafiać do celu".

Ksiądz Tom DiLorenzo
,, W porę i nie w porę"
Boston, Massachusetts
Maria pokazuje jak uwolnić w swoim życiu wszystkie dary i charyzmaty, które płyną z faktu, że przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta książka to prawdziwa przygoda na drodze postępu duchowego. Każdy kolejny rozdział jest odkryciem, że w Jezusie mogę wszystko. Maria prowadzi czytelnika przez kolejne fragmenty Słowa Bożego, które są potwierdzeniem niezwykłych zasobów Bożej łaski nad naszym życiem.
W tej książce Maria Vadia dzieląc się własnymi zmaganiami na drodze duchowego wzrostu w Chrystusie, ukazuje swój zapał do głoszenia Ewangelii. Autorka przekonuje nas o konieczności wzrastania w świętości oraz wzbudza w nas głód Boga.
Obejmij w posiadanie swoje królewstwo - autorka zachęca nas do objęcia w posiadanie dziedzictwa, które oddał nam nasz Ojciec Niebieski i zaprasza do życia jako dzieci Króla oraz do odkrycia pięknego planu, który Bóg ma na nasze życie.
Maria Vadia
Zwycięstwo w bramie oczu
70 SEK
Maria Vadia
Strzała w Jego Ręku
70 SEK
Maria Vadia
Uwolnij swoje źródła!
70 SEK
Maria Vadia
Twój język ma Moc
70 SEK
Maria Vadia
Nigdy więcej sierot!
70 SEK
To inspirująca książka na temat uzdrowienia dla wszystkich chrześcijan. Jest to pozycja interesująca i pomocna dla tych, którzy pragną doświadczyć daru uzdrowienia i w nim wzrastać. Maria Vadia od kilku lat pomaga mieszkańcom Afryki doświadczyć w swoim życiu wolności i uzdrowienia. Cieszę się, że napisała tę książkę, która będzie bardzo pomocna dla tych, którzy ją przeczytają.
Maria Vadia
Uzdrowienie jest dla Ciebie
70 SEK
o. Raniero Cantalamessa OFM Cap.
Tajemnica Wielkanocy
39 SEK
Duszą tajemnicy paschalnej jest miłość Jezusa do nas, popychająca Go do oddania za nas życia. Dlatego święty Jan zamiast stwierdzić, że Jezus umarł „za nasze grzechy”, mówi, że umarł „z miłości”: „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1) i dalej: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).
o. Raniero Cantalamessa OFM Cap.
Tajemnica chrztu
39 SEK
Doświadczenie związane z chrztem w Jordanie miało dla Jezusa ogromne znaczenie. Nie zależało ono wyłącznie od tego, co Jezus dokonał wówczas (uświęcenie wód chrzcielnych), ale również i przede wszystkim od tego, co dokonało się w Nim wtedy. A co wówczas dokonało się w Jezusie? "Podczas chrztu stało się coś, co zmieniło życie Jezusa. Możemy przypuszczać, że był to moment, w którym Jezus zaakceptował swoje powołanie"  W rozważaniach ukazano całościową wizję tej tajemnicy i jej pojmowanie przez Kościół oraz pogłębiono niektóre szczególne i konkretne aspekty działania Ducha Świętego w życiu Jezusa i Kościoła.
o. Raniero Cantalamessa OFM Cap.
Pieśń Ducha Świętego
59 SEK
Nie jest to dzieło o Veni Creator, ale o Duchu Świętym. Już pierwszy kontakt z lekturą zdradza, że Autor głęboko żyje słowem Pisma Świętego i dysponuje niezwykłą znajomością Ojców kościoła. Nie zatrzymuje się jednak na epoce patrystycznej, zna również Średniowiecze i Reformację. Bogactwo przytaczanych przezeń cytatów rozciąga się aż po afroamerykańskich Spirituals i pisarzy niechrześcijańskich, jak R.Tagore, a przykłady czerpie również ze świata komputerów, wysnuwając z pozornie oddalonej od Boga sfery ludzkiego życia zaskakujące spostrzeżenia.
o. Raniero Cantalamessa OFM Cap.
Pierwsze dary Ducha Świętego.
Rozważania na temat VIII rozdziału Listu do Rzymian
39 SEK
Ojciec Raniero Cantalamessa ofiaruje nam w tej publikacji nową, pogłębioną, a zarazem bardzo konkretną refleksję o naturze i działaniu Ducha Świętego w poszczególnych osobach, Kościele i świecie. Pomocny w refleksji okazał się Apostoł Paweł, wielki piewca Ducha Świętego i życia „w Duchu”.

o. Raniero Cantalamessa OFM Cap.
Eucharystia nasze uświęcenie
Tajemnica Wieczerzy Pańskiej
39 SEK
To w Eucharystii jak „w kropelce rosy w pogodny poranek, odbija się całe niebo”, cała historia zbawienia. Pełne niezwykłej głębi medytacje o. Cantalamessy pomogą nam ustawić całe życie w perspektywie spotkania z Panem oraz „uczynić z niego światło własnego życia”
Merlin R. Carothers
Moc uwielbienia
79 SEK
Najważniejsze, że ta długo oczekiwana w Polsce książka, pomoże milionom ludzi w głębokiej relacji z Bogiem, do której przecież zaproszony jest każdy człowiek. Ks. Rafał Jarosiewicz
Merlin R. Carothers

Zdumiewają
ca potęga wiary
49 SEK
Większość z nas wie, że daleko nam do doskonałości. Co więc musi się stać, abyśmy my, tacy ułomni, uwierzyli, że mimo to trafimy do nieba? Jezus powiedział, że każdy z nas musi się stać nowym człowiekiem - powtórnie narodzonym. Nie musieliśmy nic robić, aby przyjść na świat. Podobnie teraz nie możemy nic zrobić, aby stać się nowymi ludźmi. Musi nas przemienić siła większa od nas samych.
(fragment)

Przenoś góry i dziel się zdumiewającą potęgą wiary!
Merlin R. Carothers
Z więzienia do wdzięczności
Książka "Z więzienia do wdzięczności" nie mówi o więzieniu z kratami w oknach, ale o więzieniu naszych okoliczności - i o tym, jak wyjść z niego na wolność.
o. Emilien Tardif MSC
Jezus żyje cz. 1
Pozycja Jezus żyje należy do ścisłej czołówki bestsellerów światowych. W ciągu zaledwie kilku lat przetłumaczono ją na 16 języków, sprzedano ponad 1 mln. egzemplarzy, a jej popyt nie maleje. Książka zawdzięcza to nie tylko nazwisku autora - ojca Emilieno Tardifa, Misjonarza Najświętszego Serca Pana Jezusa, znanego na pięciu kontynentach, lecz także, a może przede wszystkim, charyzmatowi zawartemu w jej niecodziennej treści. Książka ta otwiera zamknięte, zagubione, samotne serca, przynosi ukojenie, pozwalając odkryć i zanurzyć się w nieprzebranej miłości Bożej i niesie radość poprzez poznanie Dobrej Nowiny, że Jezus żyje!
Jose H.Prado Flores, o. Emilien Tardif MSC
Jezus jest Mesjaszem
Przyglądając się, jak Bóg prowadził kilku biblijnych charyzmatyków, lepiej zrozumiesz własne doświadczenia i historię swojej wspólnoty. A jeśli podejmiesz proponowane w książce medytacje - będziesz mógł wzrastać w zaufaniu Bogu, który sam wybiera ,,ludzi do zadań specjalnych’’ i wychowuje ich do bezinteresownej służby.
Książka ta może służyć do osobistej i wspólnotowej formacji animatorów grup charyzmatycznych. Formację wspólnotową można rozplanować na rok lub na cykl trzyletni, włączając ją w spotkania animatorów - co tydzień lub raz w miesiącu. Będzie ona okazją do oczyszczenia charyzmatów i ufnego otwarcia się na Boże niespodzianki.
Czy jesteś gotów stać się ,,człowiekiem do zadań specjalnych’’, jeśli Bóg cię do tego zaprasza?
o. Emilien Tardif MSC
Jezus żyje cz. 3
Książka Jezus żyje, cz. 3 - ojca Emiliena Tardifa MSC jest ostatnią częścią trylogii (Jezus żyje!, Jezus jest Mesjaszem), ukazującej działanie Jezusa Chrystusa współcześnie, czyniącego znaki i cuda pośród nas, który gromadzi swój lud, oczyszcza go swoim Słowem, uzdrawia i uwalnia.

Byliśmy tego świadkami podczas wizyty w Polsce ojca Emiliena Tardifa, kapłana-misjonarza służącego modlitwą uzdrowienia. Książka ta przedstawia jego nauczanie i modlitwy za chorych oraz świadectwa osób, których prośby o łaskę uzdrowienia zostały przez Boga wysłuchane zarówno w trakcie wspólnotowej modlitwy, jak i w procesie zdrowienia. Świadectwa te głoszą: JEZUS ŻYJE!
49 SEK
39 SEK
39 SEK
39 SEK
Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige