Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige
När påven Johannes XXIII öppnade 2 Vatikankonciliet 1961 bad han: Gudomlige Ande, förnya dina under i vår tid som i en ny pingst!
Påven Leo XII började redan 1897 uppmana hela kyrkan att be för att det tjugonde århundradet skulle bli den helige Andes århundrade. Det krävdes ett koncilium för att detta skulle kunna bryta igenom. 1967 började förnyelsen vid det katolska universitetet i Pittsburg, Pennsylvania, USA, som en totalt oväntad och överraskande handling av den helige Ande.

Hur det började:
främja kontinuerlig mogen personlig omvändelse till Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare
främja ett målmedvetet personligt mottagande av den helige Andes person, närvaro och kraft
främja mottagnadet och bruket av de andliga nådegåvorna (karismerna), inte bara inom förnyelsen, utan i hela kyrkan
främja evangelisation i den helige Andes kraft, innefattande evangelisation av icke-kristna, re-evangelisation av nominellt kristna och evangelisation av kulturerna och sociala strukturer
främja kontinuerlig tillväxt i helgelse genom tillbörlig integration av dessa karismatiska strävanden i kyrkans fulla liv
Målsättning med förnyelsen